Pytania i odpowiedzi

Praca kancelarii

Czy kancelaria jest otwarta w sobotę?

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

 • Poniedziałek
 • 9:00 - 17:00
 • Wtorek
 • 9:00 - 16:00
 • Środa
 • 10:30 - 17:00
 • Czwartek
 • 9:00 - 16:00
 • Piątek
 • 9:00 - 17:00
 • Sobota
 • po ustaleniu terminu z wyprzedzeniem

Istnieje możliwość umówienia indywidualnego terminu, poza tymi godzinami, w tym także w soboty. Skontaktuj się z kancelarią, aby umówić dogodny termin.

Czynności notarialne

Czy notariusz za darmo może wyjaśnić mi jak rozwiązać moją sprawę?

Tak, notariusz jest zobowiązany bezpłatnie udzielać informacji na temat planowanej czynności notarialnej i przygotowania do niej.

Jeżeli chcesz skonsultować, jaki sposób rozwiązania Twojej sprawy jest najprostszy lub najtańszy, notariusz wyjaśni na czym dana czynność będzie polegać, jakie wywoła skutki, wskaże jakie dokumenty przygotować, a także określi koszty przeprowadzenia czynności.

Aby uzyskać powyższe informacje, skontaktuj się z nami - telefonicznie, mailowo, za pomocą formularza lub osobiście w kancelarii przy ul. Spychalskiego 13 w Opolu.

W jakich przypadkach mogę umówić czynność z dojazdem notariusza?

Co do zasady, czynności notarialnych dokonuje się w kancelarii. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są jednak czynności z dojazdem.

Okoliczności, które pozwalają notariuszowi na dojazd, to niemożność osobistego stawienia się w kancelarii, spowodowana między innymi:

 • ograniczeniem sprawności ruchowej, znacznie utrudniającym poruszanie się
 • obłożną chorobą
 • przebywaniem w placówce leczniczej

Podczas czynności z dojazdem, osoba będąca stroną musi być w pełni świadoma.

Co to znaczy, że muszę poświadczyć u notariusza podpis?

Czasami dokument wymaga notarialnego poświadczenia podpisu, np. zbycie praw do ogródka działkowego (ROD), sprzedaż udziałów w spółce lub zgoda na wyrobienie paszportu dla dziecka. Notariusz po stwierdzeniu tożsamości osoby podpisującej dokument doda do niego klauzulę potwierdzającą autentyczność złożonego w obecności notariusza podpisu.

W przypadku poświadczenia podpisu notariusz nie sporządza ani nie weryfikuje treści dokumentu.

Czy mogę nabyć spadek u notariusza?

Tak, notariusz może poświadczyć nabycie spadku. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Postępowanie spadkowe.

Opłaty

Jakie są koszty czynności notarialnej?

W zależności od planowanej czynności, notariusz pobiera taksę notarialną, powiększoną o podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłatę sądową.

Pobrane podatki notariusz jest zobowiązany przekazać w Państwa imieniu właściwemu organowi podatkowemu, nie stanowią one wynagrodzenia notariusza.

Dodatkowe informacje o kosztach znajdują się w zakładce Płatności. Szczegółowe zestawienie kosztów związanych z planowaną czynnością można uzyskać podczas kontaktu z kancelarią - telefonicznie, mailowo, za pomocą formularza lub osobiście w kancelarii przy ul. Spychalskiego 13 w Opolu.

Gdzie znajdę cennik usług notarialnych?

W kancelarii notarialnej nie obowiązuje stały cennik. Maksymalną wysokość wynagrodzenia notariusza określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Szczegółowe zestawienie kosztów związanych z planowaną czynnością można uzyskać podczas kontaktu z kancelarią - telefonicznie, mailowo, za pomocą formularza lub osobiście w kancelarii przy ul. Spychalskiego 13 w Opolu.

Czy w kancelarii mogę zapłacić kartą?

Tak, kancelaria oprócz gotówki przyjmuje także płatności kartą oraz BLIKiem.